Diensten

Ons streven is duurzaamheid in het relatiebestand, voor zowel onze klanten als onze werknemers.
Het plaatsen van flexibele, gemotiveerde, vakkundige, productieve en veelal gecertificeerde arbeidskrachten die perfect inzetbaar zijn bij onze klanten, voor een lange of korte periode.
Dit kan op verschillende manieren, waarbij de wens van de klant altijd centraal staat.

De diensten van EuroDetach beslaan de gehele keten, t.w.

  • Werving & Selectie
  • Uitzenden & Detacheren
  • Payrolling
  • Outsourcing & Contracting
  • Huisvesting
  • Transport
  • Begeleiding & Opleiding

Uitzenden & Detacheren

Bij uitzenden is er altijd sprake van een 3-partijencontract tussen de inlener, de uitzendkracht en EuroDetach. Wij zijn verantwoordelijk voor de werving, selectie en administratieve handelingen, maar de uitzendkracht wordt aangestuurd door de inlener. In dit geval wordt er een uitzendcontract opgesteld.
Detacheren en uitzenden lijken op het eerste gezicht hetzelfde, echter het belangrijkste verschil is dat het contract tussen de uitzendkracht en EuroDetach doorloopt, ook nadat de uitzending is beëindigd. Dit biedt werknemers meer zekerheid dat zij voor langere tijd werk en dus inkomsten genieten. In geval van detacheren is er sprake van een detacheringsovereenkomst.

Payrolling

In dit geval is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van de werknemer. Vervolgens geeft het bedrijf het juridisch werkgeverschap uit handen en treedt de werknemer in dienst van EuroDetach. Alle financiële risico’s en administratieve verplichtingen komen in dat geval bij EuroDetach te leggen.

Outsourcing

Bij deze vorm van dienstverlening wordt EuroDetach verantwoordelijk voor (een deel van) de productie van de opdrachtgever. Planning en het behalen van het resultaat valt dus onder verantwoordelijkheid van EuroDetach.